โรงงานผลิตกระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าซิป ผลิตกระเป๋าซิปพลาสติก กระเป๋าซิปพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่ของแถม ของแจก หรือ สินค้า กระเป๋าซิปพลาสติกมีทั้งก้น และไม่มีก้น มีทั้งกระเป๋าซิปพลาสติกมีซิปผ้าเน้นความคงทน และซิปพลาสติกที่เน้นความทันสมัย รูปแบบของกระเป๋าซิปพลาสติกสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า กระเป๋าซิปพลาสติกมีทั้งแบบสี่เหลี่ยม เป็นรูปทรงที่นิยมใช่ นอกจากนี้ยังไม่กระเป๋าซิปพลาสติกที่เป็นทรงกลม และรูปแบบแฟชั่น ลูกค้าสามารถกำหนด สี ขนาด และ ลักษณะของพลาสติกของกระเป๋าซิปพลาสติกได้ กระเป๋าซิปพลาสติกเหมาะกับงานที่ต้องการจัดระเบียบเอกสาร หรือต้องการความสะดวกในการจัดเก็บ หรือแจกเอกสาร และสามารถใช้กระเป๋าซิปพลาสติก แทนกระเป๋าเครื่องสำอางได้ โดยทางPackaging Premium ยินดีบริการออกแบบฟรี และจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

 

กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า

กระเป๋าซิปพลาสติก california เขียว กระเป๋าพลาสติกซิป  california ม่วง กระเป๋าซิป Doraemon

กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า

กระเป๋าพลาสติกซิป Jindakarnyang กระเป๋าซิปพลาสคิก Sweety home กระเป๋าพลาส หูหิ้ว Sida

กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า

กระเป๋าพลาสติกซิป มีกุ๊น L-lynn กระเป๋าพลาสติกซิป  ทรงกระบอก O.B. กระเป๋าพลาสติกซิป  ทรงกระบอก เหล่ากาชาด

กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า

กระเป๋าซิปพลาสติก การ์ตูนไทย กระเป๋าซิปพลาสติก  ไทย เซ็นทรัลเคมี กระเป๋าซิปพลาสติก   PURE

กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า กระเป๋าซิป, กระเป๋าพลาสติกมีซิป, กระเป๋าเครื่องสำอาง, กระเป๋าห้อย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าซิปรูด, กระเป๋าซิปพลาสติก, กระเป๋าซิปผ้า

กระเป๋าซิปพลาสติก  Tollway กระเป๋าซิปพลาสติก  แม่สู่ลูก กระเป๋าซิปพลาสติก  Kakalina

กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าช็อปปิ้ง สีฟ้าขาว กระเป๋าช็อปปิ้ง ปัญจศรี กระเป๋าช็อปปิ้ง CP ALL

กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าช็อปปิ้ง Tipco สีฟ้า กระเป๋าช็อปปิ้ง Tipco สีแดง กระเป๋าช็อปปิ้ง Genie bra

กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าช็อปปิ้ง Genie bra ส้ม กระเป๋าช็อปปิ้ง สีสัน กระเป๋าช็อปปิ้ง หูในตัว

กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าช็อปปิ้ง Wacoal กระเป๋าช็อปปิ้ง ใส กระเป๋าช็อปปิ้ง พิมพ์สี

กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าช็อปปิ้ง, กระเป๋าพลาสติก

กระเป๋าช็อปปิ้ง พิมพ์ลาย กระเป๋าช็อปปิ้ง Kohkae 1 กระเป๋าช็อปปิ้ง Kohkae 2

โรงงานผลิตกระเป๋าช็อปปิ้ง รับผลิต กระเป๋าพลาสติก กระเป๋าพลาสติก พิมพ์สกรีน

โรงงานผลิตกระเป๋าช็อปปิ้ง แบบใส รับผลิต กระเป๋าพลาสติก  กระเป๋าพลาสติก พิมพ์สกรีน

กระเป๋าหิ้วพลาสติก กระเป๋าพิมพ์สกรีน PVC โรงงานผลิต กระเป๋าพลาสติกพรีเมี่ยม

กระเป๋าหิ้วพลาสติก แฟชั่น กระเป๋าพิมพ์สกรีน PVC กระเป๋าพลาสติกพรีเมี่ยม

กระเป๋าสะพายข้าง แฟชั่น สั่งทำ กระเป๋าพลาสติก พิมพ์โลโก้ กระเป๋าพลาสติก แบบถือ

กระเป๋าสะพายข้าง แฟชั่น กระเป๋าพลาสติก แบบถือ
กระเป๋าพลาสติก แบบถือ ติดกระดุม

กระเป๋าแจกงานสัมมนา โรงงานผลิตกระเป๋าพรีเมี่ยม พีวีซี กระเป๋าช้อปปิ้งพลาสติกใส

กระเป๋าแจกงานสัมมนา แฟชั่น โรงงานผลิตกระเป๋าพรีเมี่ยม พีวีซี กระเป๋าช้อปปิ้งพลาสติก น้ำเงินใส

กระเป๋าช็อปปิ้ง แฟชั่น สั่งทำ กระเป๋าสะพาย พลาสติก กระเป๋ากุ๊นพลาสติก

ผลิตกระเป๋าช็อปปิ้ง แฟชั่น สั่งทำ กระเป๋าสะพาย พลาสติก สีเขียว กระเป๋าพลาสติก กระดุมติดโลโก้

กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าดินสอ สมองทอง เขียว กระเป๋าดินสอ สมองทอง แดง กระเป๋าดินสอ วิทยาการ ใส

กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าดินสอ วิทยาการ ส้ม กระเป๋าดินสอ SpongeBob กระเป๋าดินสอ SpongeBob กระบอก

กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าดินสอ รถโรงเรียน กระเป๋าดินสอ Panasonic กระเป๋าดินสอ ทรงกระบอกสีฟ้า

กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าดินสอ audition ฟ้า กระเป๋าดินสอ audition ชมพู กระเป๋าดินสอ audition ส้ม

กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าดินสอแฟชั่น ชมพู กระเป๋าดินสอแฟชั่น สีม่วง กระเป๋าดินสอน่ารัก แฟชั่นส้มอ่อน

ซองกันน้ำ ขายส่ง ลดล้างสต๊อก

ซองใส่มือพลาสติก ขายส่ง

IN-STOCK

ผลิตภัณท์คุณภาพ ราคาโรงงาน ถูกสุด ๆ จำนวนมาก สินค้า พร้อมส่งทั่วประเทศ ซองกันน้ำ คุณภาพสูง

แบบสกรีนตามต้องการ รวดเร็ว ราคาถูก มี หลากสีสัน ขนาด 12.5 x 22 ซม.

ซองกันน้ำพลาสติก ขายส่ง

ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ถึง 500 ชิ้น โหลละ 216 บาท 500 – 999 ชิ้น โหลละ 180 บาท

  • มี สีเหลือง ส้ม ชมพู แดง เขียว ฟ้า น้ำเงิน และ ม่วง เป็นต้น
  • ขนาดความกว้าง x สูง : 12.5 x 22 ซม.
  • คละสี ได้ตามต้องการ
ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ

ผลิตซองกันน้ำสงกรานต์

โรงงงานซองกันน้ำสงกรานต์ ซองกันน้ำพลาสติก
W 001: ซองกันน้ำ สีชมพู ขายส่งน้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
W 002:  ซองกันน้ำ สีแดง ขายส่ง
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
W 003: ซองกันน้ำ สีเขียว ขายส่งน้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
W 004: ซองกันน้ำ สีฟ้า ขายส่งน้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ ซองกันน้ำพลาสติก ขายส่ง ซองกันน้ำใส่มือถือ สั่งทำ ซองกันน้ำ
W 005: ซองกันน้ำ สีน้ำเงิน ขายส่ง น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
W 006: ซองกันน้ำ สีส้ม ขายส่งน้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
W 007: ซองกันน้ำ สีเหลือง ขายส่งน้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
 W 008: ซองกันน้ำ สีม่วง ขายส่งน้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ
S 001: ซองกันน้ำ สีแดง
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 002: ซองกันน้ำ สีน้ำเงิน
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 003: ซองกันน้ำ สีชมพูบานเย็น
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 004: ซองกันน้ำ สีขาว
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ ผลิตซองกันน้ำใส่มือถือ
S 005: ซองกันน้ำ สีเหลือง
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 006: ซองกันน้ำ สีดำ
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 007: ซองกันน้ำ สีอ่อน
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 008: ซองกันน้ำ สีม่วง
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
ขาย ซองกันน้ำใส่มือถือ โรงงาน ซองกันน้ำใส่มือถือ สั่งทำ ซองกันน้ำใส่มือถือ ขายส่ง ซองกันน้ำใส่มือถือ
S 009 : ซองกันน้ำ สีใส
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 010 : ซองกันน้ำ สีฟ้า
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 011 : ซองกันน้ำ สีส้ม
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
S 012 : ซองกันน้ำ สีเขียว
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
ขายส่ง ซองกันน้ำ แฟชั่น ราคาถูก  ขายส่ง ซองกันน้ำ แฟชั่น ราคาถูก  ขายส่ง ซองกันน้ำ แฟชั่น ราคาถูก  ขายส่ง ซองกันน้ำ แฟชั่น ราคาถูก
L 001 : ซองกันน้ำ สีส้ม โอโรส
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
 L 002 : ซองกันน้ำ สีเหลือง ลายดาว
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
L 003 : ซองกันน้ำ สีใส เต็มใบ
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท
L 004 : ซองกันน้ำ สีน้ำเงินทึบ
หัวซิปรูด ขายส่ง 
น้อยกว่า 500 ซอง
โหลละ 216บาท

 

จำนวนสินค้า ราคา ซองกันน้ำ/ชิ้น พิมพ์ 1 สี ราคาสีต่อไป
น้อยกว่า 500 ซอง โหลละ 216 18 บาท 6000 บาท (เหมา) 1000 บาท (เหมา)
500 – 999 ซอง โหลละ 180 15 บาท 6000 บาท (เหมา) 1000 บาท (เหมา)
1000 ซอง 14 บาท 25 บาท 1 บาท
2000 ซอง 13 บาท 22 บาท 1 บาท
5000 ซอง ชึ้นไป 12 บาท 15 บาท 1 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.packagingpremium.com

https://www.facebook.com/packagingpremium

จำหน่ายห่วงโซพวงกุญแจ ห่วงพวงกุญแจ อะไหล่พวงกุญแจ

ห่วงโซพวงกุญแจ เป็นอุปกรณ์สำหรับทำของพรีเมี่ยมจำพวกพวงกุญแจ ทำจากวัสดุโลหะ ห่วงโซ พวงกุญแจ มีทั้งห่วงโซแบบกลม และห่วงโซแบบแบน มีหลายขนาด ตั้งแต่ 30 มม.  – 2 ซม. ห่วงโซพวงกุญแจ ทำให้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวพวงกุญแจ ลูกค้าสามารถระบุขนาดของห่วงโลหะ หรือ ห่วงพวงกุญแจที่ต้องการได้ Packaging Premium มีห่วงโซพวงกุญแจ ทั้งที่เป็นห่วงโซ สำเร็จรูป และ เป็นห่วงโลหะ ทรงกลม ที่ยังไม่ได้ประกอบ ทั้งที่สามารถกำหนดความยาวของโซ่ ที่ใช้กับห่วงโซ่ พวงกุญแจได้ สีของห่วงโซ ประกอบด้วย สีเงิน สีทอง และสีดำ ลูกค้าสามารถโทรมาขอคำปรึกษาหรือสั่งห่วงโซพวงกุญแจได้ นอกจากนี้เรายังบริการส่งสินค้าไม่ว่าจะ เป็น โซ่ , ห่วงพวงกุญแจ , พวงกุญแจสำเร็จรูป และ ออกแบบพวงกุญแจตามที่ลูกค้าต้องการได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://www.packagingpremium.com
facebook : https://www.facebook.com/packagingpremium

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน

ผลิตกระเป๋ากางเกงใน ซองชุดชั้นใน

ผลิตซองชุดชั้นใน ซองกางเกงในพลาสติก ติดซิปออกแบบได้ ทำจากพลาสติกPVC เลือกซิป และขนาดได้ตามต้องการ พร้อมพิมพ์โลโก้ ซองชุดชั้นใน เหมาะสำหรับ ใส่กางเกงใน ชุดชั้นใน เสื้อซับใน เป็นต้น ภายในสามารถบรรจุเป็นแพ็ค ได้ 3 – 6 ตัว ขึ้นอยู่กับลูกค้า โดยทั่วไป ซองชุดชั้นใน หรือ กระเป๋ากางเกงใน จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีซิปด้านกว้างเป็นซิปผ้าสีต่างๆ ด้านหน้าสกรีนโลโก้ ด้านหลังสกรีนไซส์ และข้อแนะนำการใช้สินค้า มีหูสำหรับแขวนโชว์ แพ็คกางเกงใน ติดหูแขวนพลาสติกได้ทั้งแนวตั้ง – แนวนอน ลูกค้าสนใจรับผลิตกระเป๋าพลาสติกในชุดชั้นใน สามารถปรึกษา www.packagingpremium.com ได้โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย และจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

นอกจากสินค้าที่ระลึก ซองใส่ชุดชั้นใน ยังมีสินค้าพลาสติกพรี่เมี่ยมอีกมากมาย เช่น กระบองลม กระเป๋าเป้ กระเป๋าพลาสติก กล่องบรรจุภัณฑ์ PP – PET ซองใส่ดินสอ ซองกันน้ำโทรศัพท์  ซองพลาสติก ปกพลาสติก หมวกโฟมเชียร์กีฬา แฟ้มกล่องเอกสาร พวงกุญแจที่ระลึก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://www.packagingpremium.com
facebook : https://www.facebook.com/packagingpremium

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน

ที่คั่นหนังสือยางหยอด ที่คั่นหนังสือยาง ออกแบบที่คั่นหนังสือ

รับผลิตที่คั่นหนังสือพลาสติก กระดาษ และที่คั่นหนังสือยางหยอด ไม่จำกัดรูปแบบ ที่คั่นหนังสือส่วนใหญ่ทำจากพลาสติก PP แต่ที่คั่นหนังสือยางหยอด สามารถทำให้ที่คั่นหนังสือดูมีมิติมากขึ้น ลูกค้าสามารถออกแบบที่ที่คั่นหนังสือยางหยอดเป็นรูปการ์ตูน เพื่อเป็นสินค้าร่วมโปรโมชัน ตามร้านหนังสือ หรือ แถมร่วมกับสินค้า ที่คั่นหนังสือยางหยอด เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยเรียนได้ เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึก ที่คั่นหนังสือยางหยอดสามารถเพิ่มความทันสมัย พกพาสะดวก โดยลูกค้าสามารถเพิ่มข้อความเก๋ไก๋ ทั้งลวดลายและ รูปทรงของที่คั่นหนังสือยางหยอด สามารถกำหนดรูปแบบได้ตามใจชอบ หลายสี ได้หลายแบบ ทั้ง รูปคน รูปสัตว์ เป็นต้น ความหนาที่ที่คั่นหนังสือยางหยอด นิยมมีขนาดตั้งแต่ 0.5 – 3 มม. ขึ้นอยู่กับความต้องการ ทาง Packaging Premium รับออกแบบที่คั่นหนังสือยางหยอด โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายและส่งฟรีทั่วประเทศ

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน

กล่องพลาสติก กล่องบรรจุภัณฑ์ รับทำกล่องPP

กล่องบรรจุภัณฑ์ PP รับรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำจากกล่องพลาสติกคุณภาพดี สามารถออกแบบได้ความต้องการและตามแบบที่ลูกค้ากำหนด กำหนดลักษณะกล่องเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ ด้วยรอย Die Cut นอกจากนี้สามารถเพิ่มลวดลายบนกล่องพลาสติก PP ด้วยการทำพิมพ์ offset เป็นการพิมพ์ 4 สี ทำให้กล่องพลาสติก หรือ กล่องบรรจุภัณฑ์ ดูทันสมัยมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า กล่องพลาสติกเหมาะสำหรับการใช้งานดังนี้ กล่องใส่เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เด็ก ของให้ของที่ระลึก และ ของพรีเมี่ยม เนื่องจากรูปลักษณะ ของกล่องบรรจุภัณฑ์ PP ทำให้สินค้าดูสะดุดตา และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ที่ถูกบรรจุผ่านในกล่องบรรจุภัณฑ์ อีกด้วย หากลูกต้องการคำปรึกษาด้านการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ทาง Packaging Premium ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://www.packagingpremium.com/
facebook : https://www.facebook.com/packagingpremium

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน

พัดพลาสติก ทำพัดแจก พัดที่ระลึกพลาสติก

พัดพลาสติก หรือ พัดพลาสติกแจก รับผลิตพัดพลาสติก สามารถออกแบบพัดพลาสติกเองได้ ไม่จำกัดรูปทรง พัดพลาสติกหนึ่งในสินค้าพลาสติกที่นิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์ บริษัท เพื่อการโปรโมท แบรนด์สินค้า และใช้ในงาน Event การออกแบบพัดพลาสติกรูปทรงที่ทันสมัย หรือ แบบคลาสสิก สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งประโยชน์หลักของพัดพลาสติกที่ใช้คลายความร้อนของผู้เข้าร่วมงาน สีสันที่สะดุดตากับข้อความที่ชัดเจน ทำให้สร้างการจดจำของตัวพัดพลาสติก โดยทุกครั้งที่ลูกค้าใช้พัดพลาสติก จะช่วยในการตรอกย้ำตัวสินค้าที่โปรโมทในตัวพัด การสั่งทำพัดพลาสติก กับ Packaging Premium ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบและขนาดของพัดได้ตามต้องการ ซึ่งขนาดมาตราฐานของพัดพลาสติก ที่นิยมใช้ จะมีขนาดพัดวงกลม คือ 6 นิ้ว, 6.5 นิ้ว และ 7 นิ้ว ตามลำดับ นอกจากขนาดวงกลม ลูกสามารถสามารถทำพัดพลาสติก สี่เหลียม หกเหลี่ยม หรือรูปแบบอิสระได้ ซึ่งขั้นต่ำของการผลิตพัดพลาสติก อยู่ที่ 1000 ชิ้นขึ้นไป พร้อมทั้งจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ทาง Packaging Premium ยินดีรับปรึกษาและออกแบบฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://www.packagingpremium.com/
facebook : https://www.facebook.com/packagingpremium

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน

ซองกันน้ำ ซองกันน้ำพลาสติก ซองกันน้ำสงกรานต์

ซองกันน้ำ หรือ ซองใส่มือถือกันน้ำ ผลิตจากพลาสติก PVC เกรดดี ราคาโรงงาน ที่ผลิตและจัดจำหน่ายซองกันน้ำมือถือ ซองกันน้ำพลาสติกตามเทศกาล ใช้คล้องคอหลากสีสันลวดลายสดใส สารพัดประโยชน์ เหมาะกับหน้าฝน กันน้ำได้ดีใช้ใส่มือถือ touch screenได้ทุกรุ่น ซองกันน้ำสามารถกันน้ำจากการเล่นสงกรานต์ หรือกิจกรรมสาดน้ำ ซองกันน้ำของ Packaging Premium  มีหลายสี หลายขนาดซองกันน้ำใส่กล้องดิจิตอลถ่ายรูปพกพาสะดวก ลูกค้าสามารถกำหนดสีซองกันน้ำ ขนาดและรูปแบบของซองกันน้ำ ได้ตามใจชอบ ซองกันน้ำหรือซองใส่มือถือกันน้ำ สามารถพิมพ์โลโก้ บนซองพลาสติก ทั้งแบบออฟเซตและสกรีน ซองกันน้ำที่ผลิตมีทั้งแบบซิปกันน้ำ แบบติดกระดุม แบบมีหน้าต่าง ลูกค้าสามารถพกพาซองกันน้ำไว้ สำหรับเที่ยวทะเล ซองกันน้ำพลาสติกใสสีหลากสีสัน คุณภาพดี ราคาถูก มีซิปพลาสติกอยู่ด้านในและสามารถพับเก็บได้

ซองกันน้ำเหมาะสำหรับเป็นสินค้าส่งเสริมการขาย เพื่อโปรโมทในการตลาด สามารถเปลี่ยนสีของเชือกซองกันน้ำได้ตามใจชอบ ซึ่งทาง Packaging Premium บริการออกแบบซองกันน้ำ ฟรี และจัดส่งทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://www.packagingpremium.com/
facebook : https://www.facebook.com/packagingpremium

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน

 

ผลิตของเล่นโฟม เครื่องบินโฟม ตัวต่อโฟม เครื่องบินร่อน

ของเล่นโฟม รับผลิตของเล่นที่ทำจากโฟม EVA หรือ โฟมยาง ที่มีความหยืดหยุ่นสูง หลากหลายสี ของเล่นโฟม เหมาะสำหรับทำเป็นของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม หรือของแจก เพื่อสร้างแบรนด์ เช่น เครื่องบินร่อนโฟม จิ๊กซอ ตัวต่ออักษร หน้ากากโฟม เป็นต้น ลูกค้าสามารถกำหนดความหนาของเนื้อโฟม สีโฟม และ พิมพ์โลโก้ บนของเล่นโฟม ลายบนแผ่นโฟมได้ นอกจากการนำโฟม EVA  มาทำเป็นของเล่นโฟมแล้ว โฟม EVA นิยมทำเป็นหมวกโฟม อีกด้วย ทางPackaging Premium ยินดีให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ และส่งฟรีทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://www.packagingpremium.com/
facebook : https://www.facebook.com/packagingpremium

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน

ผลิตปลอกหมอนพลาสติก ปลอกหมอนพิมพ์ลาย ปลอกหมอนเก๋ๆ

ปลอกหมอนพลาสติก นอกจากผลิตและรับทำ หมอนเป่าลม หมอนรองคอ การทำปลอกหมอนนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องนอนที่ทำสำคัญ เพื่อใช้ห่อหุ้มสร้างความสวยความให้กับหมอน ปลอกหมอนที่ดูทันสมัยต้องมีลวดลายของปลอกหมอนที่เก๋ไก๋ ปลอกหมอนพลาสติก หรือ ปลอกหมอนทั่วไปมีหลายขนาด โดยมาตราฐาน ของ ปลอกหมอนอิง อยู่ที่ ขนาด 16 นิ้ว การทำปลอกใส่หมอน โดยเฉพาะปลอกหมอนพลาสติก

มีข้อดี คือ มีความสวยงาม ดูแลทำความสะอาดง่าย และ สามารถออกแบบลวดลายได้ตามใจชอบ การออกแบบลวดลายของปลอกหมอน ไม่ว่าจะปลอกหมอนอิง หรือ ปลอกหุ้มหมอนห้องรับแขก มักขึ้นอยู่กับรสนิยม หรือ เป้าหมายของการใช้งาน ส่วนใหญ่ปลอกหมอน มักจะออกแบบสไตล์เรียบหรู ถ้าเป็นวัยรุ่นมักมีลาย และ สีสันของปลอกหมอนที่โดดเด่น การออกปลอกหมอนให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ให้ที่มีรสนิยมในการเลือกปลอกหมอนอีกด้วย ดังนั้นปลอกหมอนจึงเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม ของแจกเพื่อทำโปรโมชั่น บางรายมักชอบสะสมปลอกหมอน ที่มีความทันสมัยไม่ซ้ำใคร การทำปลอกหุ้มหมอนพลาสติก กับทาง Packaging Premium ทำให้คุณ ได้ปลอกหมอนที่สวยตรงใจ และ ไม่ซ้ำใคร โดยการเพิ่มลวยลายที่เสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ offset ทำให้ ไร้ขีดจำกัดของการออกปลอกหมอนอิงพลาสติก ทั้งนี้สามารถกำหนด สี และขนาดได้ความใจชอบ หากลูกต้องการออกแบบปลอกหมอน สามารถรับทำปรึกษาทาง Packaging Premium ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ ส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

website : http://www.packagingpremium.com
facebook : https://www.facebook.com/packagingpremium

ติดต่อเบอร์ 088-6532999 คุณอี๊ด, 0858965477 คุณฝน